Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderShoppingÅbningstiderGavekortTopbutikkerNNHH ForretningerFagregisterKontakt Håndværk & HandelAktiviteterBegivenhederTurist & SeværdighederSport & MotionKultur & MusikFritid & HobbyLokalhistorisk ArkivForeningerSamfundVelkomstambassadørBosætningInstitutionerOm Nr. Nebelborgerforeningen nr nebelBlåbjerg UdviklingsrådNørre Nebel Håndværk og HandelSamarbejdspartnereFagregisterKontaktGavekort
Nr. Nebel
generalforsamling Foto: Bjarne Buhl

Generalforsamling

Borgerforeningen generalforsamling

Der blev afholdt generalforsamling i Borgerforeningen for Nr Nebel og omegn

 

Referat fra generalforsamling i Borgerforeningen, Nr. Nebel onsdag d.6.oktober 2021 19.00
• Valg af dirigent
• Årsberetning
Se nedenstående
• Gennemgang af regnskab
Regnskabet blev godkendt
• Fastsættelse af kontingent
Kontingent sættes til 100kr (enlige), 200kr (par). Der opkræves ikke kontingent i 2021, men i 2022. Der udsendes et program for aktiviteter i Borgerforeningen i 2022.
• Valg til bestyrelsen
Lene Kruse, Birger Filskov og Tina Andersen genvalgt
• Valg af revisorer
Amalie Kruse Andersen og Keld Steffansen genvalgt
• Evt.
Årsberetningen 2020- oktober 2021:
Aktivitets- og møde niveau i bestyrelsen har det sidste år været præget af Corona pandemi og restriktioner. Det har ikke været muligt at holde fysiske møder og aktiviteter før sommeren 2021.
Generalforsamlingen blev i den anledning flyttet fra marts til oktober 2021.
Sankthansaften arrangementet blev i forhold til tidligere år afholdt i en alternativ form uden båltale og salg af mad. Det viste sig, at det ikke forhindrede folk i at deltage, og aftenen blev en succes med stor deltagelse, heks, bål, hygge og ualmindeligt godt sankthansvejr.
I juni måned havde Borgerforeningen indkaldt til møde i Form og Fritid om bebyggelse af almene boliger på Rådhus Grunden. Her deltog over 100 personer. Projektet blev gennemgået, der var workshops og kaffe. Det er glædeligt med så stort et fremmøde og spændende, når projektet bliver en realitet.
Siden 2019 har vi været en del af borgergruppen som arbejder med forskønnelse af indfaldsveje til Nr. Nebel, her har vi arbejdet med forskønnelse af rundkørslen ved Nr. Nebel. Det har været en lang sej proces, men projektet er nu under udførelse og vil forventelig være færdigt midt november 2021. Der arbejdes pt. med brolægning, figuren er opsat og når der skal plantes, bliver der indbudt til fælles plantedag, da vi selv skal plante 2000 planter. Der kommer et opslag via Facebook.
Rundkørslen forskønnes med en figur med de 3 drikkehorn fra år 1440, Vester Horne Herred, som også var afbilledet i byvåbenet i Blåbjerg Kommune. Der brolægges langs kanten i et bølgemønster, som symboliserer, at vi ligger tæt på Vesterhavet og plantes med 4200 stauder af typen blå aks.
Vi er inddraget i udarbejdelse af planerne for Bredgade efter opgravning ved separat kloakering og har deltaget ved Borgermødet omkring de 2 udvalgte planer. Vi har indtil videre ikke specifikt taget stilling til hvilken model vi som forening vil pege på, da vi ikke ser os selv som en politisk forening. Vi er enige om, at begge modeller arkitektonisk vil forskønne gaden og skabe en mere hyggelig atmosfære.
Så på trods af Corona pandemi og restriktioner har der været lidt aktivitet i Borgerforeningen

onsdag 6 okt 2021 - Bjarne Buhl